Mijn specialismen

ARBO
Inmiddels al heel veel cursussen verzorgd voor VGW-commissies, ARBO altijd als stokpaardje bij de maatwerktrainingen voor OR-en. Overtuigd van de meerwaarde van ARBO, als het gaat om ‘iets kunnen doen voor de achterban’. U kunt de checklist ARBO opvragen via de mail.

Loopbaanbegeleiding
Zeven jaar lang sollicitatie- en loopbaanbegeleidings-trainingen gegeven; veel ervaring dus in het zetten van de juiste mens op de juiste plaats/taak. Ook heel sterk in het naar boven halen van ieders specifieke kwaliteiten. Daarnaast netwerk-gericht.

RET (Rationeel Effectieve Training)
Geschoold door Theo IJzermans, schrijver van onder andere “Beren op de weg, spinsels in je hoofd”. Als de klant dit wil, kan ik RET inzetten, om de klant te helpen uit vaste patronen en overwegingen te komen. Vaak zit dit in een persoonlijk coachingstraject.

Teambuilding
Ik werk bij voorkeur met het teamdoelmatigheidsmodel, bij uitstek de basis om te bouwen aan je OR of VAR-team. Uitgaande van missie/visie, door naar het stellen van doelen, taken verdelen, en kijken naar elkaar waarden en normen, en die van het team.

OR en bestuurders
Bij de Bestuursacademie Nederland cursussen ontwikkeld en uitgevoerd voor WOR-bestuurders en hun beleidsmedewerkers; ik pleit voor open (en indien mogelijk)  gelijkwaardig overleg tussen bestuurder en OR-en. Bestuurders zijn van harte welkom bij de OR-trainingen die ik verzorg, mits de desbetreffende OR daarvoor kiest.

Duurzaam personeelsbeleid en Het Nieuwe Werken
Een checklist ontwikkeld voor ondernemingsraden om het personeelsbeleid binnen de eigen organisatie te meten op ‘duurzaamheid’. U kunt deze opvragen via de mail.

Competentiemanagement en loopbaanplanning voor OR-leden
Materiaal ontwikkeld voor OR-leden om met behulp van competentiemanagement zichzelf te verbeteren op kennis, vaardigheden en attitude.
Momenteel ontwikkel ik materiaal voor OR-leden om hun loopbaanplanning, ook na de OR-periode, impulsen en richting te geven.

Print Friendly, PDF & Email